Syndyk masy upadłości Piecu Sp. z o.o. w upadłości, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80/2, zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 866,7 m2, obręb Potęgowo o pow. 1200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą o nr SL1L/00012755/7 za cenę najwyżej oferowaną, nie niższą cena 400.000,00 (czterysta tysięcy złotych), położoną w Potęgowie przy ul. Szkolnej 11

Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze syndyka i jest dostępny  do wglądu po wysłaniu zapytania e-mail na adres: monika.rubaj@wp.pl.

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 400.000,00 zł.

Aby pobrać regulamin przetargu kliknij link

Oferty należy składać osobiście w biurze Syndyka w Słupsku ul. Braci Gierymskich 17, lub mailowo : monika.rubaj@wp.pl

Wszelkich informacji udziela Tomasz Czarnecki tel. 668-017-831 lub Syndyk pod nr tel. 502 018 593 lub adresem e-mail: monika.rubaj@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.