PZU DORADCA

Dla kogo?
Ubezpieczenie DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia:

 • pełną ochronę majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej; produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jedną polisę chroniącą od wielu ryzyk,
 • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa),
 • zabezpieczenie kredytu; prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie,
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
 • możliwość skorzystania ze świadczeń assistance:
  • pomocy w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i  pomoc w przypadku hospitalizacji,
  • zorganizowania lokalu zastępczego i pomocy specjalisty na przykład ślusarza czy elektryka  oraz dozoru mienia po powstaniu szkody,
 • atrakcyjne zniżki za:
  • stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe,
  • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
  • jednorazową płatność składki,
  • ilość wykupionych ubezpieczeń; składka naliczana na bardziej preferencyjnych warunkach, niż w przypadku osobnego wykupienia każdego ubezpieczenia,
  • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Kompleksowe ubezpieczenie DORADCA zapewnia ochronę :

 • całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
 • oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • ubezpieczenie assistance .

Zakres rozszerzony umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia takich jak:

 • dewastacji,
 • przepięć,
 • rozmrożenia towarów,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • aktów terroryzmu,
 • kosztów odtworzenia dokumentacji,
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej,
 • stałych kosztów działalności gospodarczej,
 • OC za produkt,
 • OC najemcy,
 • OC za szkody w mieniu powierzonym,
 • OC pracodawcy,
 • OC zakładu naprawy pojazdów,
 • OC przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA,  Kanady,  Australii i Nowej Zelandii,
 • sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamontowanego w pojazdach samochodowych,
 • załadunku i wyładunku mienia w transporcie.